Kimya Dersinde nasıl başarılı oluruz.

 
Kimya Dersinde başarılı olabilmemiz için;

1.    Mol kavramını çok iyi kavramamız gerekir. Şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim mol kavramını tam  manasıyla bilen bir kişi kimya dan sıkıntı çekmez. Niye diye soracak olursanız mol kavramından sonraki konuların tamamı mol kavramı ile ilgilidir. Örnek verecek olursak;  gazlar , çözeltiler,  dengeler … hepsinde mol kavramı var.

2. Mol kavramında da başarılı olabilmek için öncelikle matematik dersinde iyi olmamız gerekir. Matematik dersi derken virgüllü sayılarda dört işlemi çok iyi bilmeliyiz.

3.  Elementlerin değerliklerini çok iyi bilmeliyiz. Neden kimyasal reaksiyonları yazarken değerlikler çok işimize yarayacak.

Örnek: Soruda bize 27 gr Al yanması sonucu kaç gram bileşik oluşur der bu soruyu çözebilmek için Al+3  Değerlik O -2 değerlik aldığını bilirsek oluşan ürünün formulunun Al2O3 olduğunu hemen biliriz ve soruyu çok rahatlıkla çözeriz.

4. Elektron dağılımını çok iyi bilmeliyiz.

1s2/ 2s2 2p6 /3s2 3p6 / 4s2 3d10 4p6  / 5s2 4d10 5p6  (bu kadarını bilsek işimizi görür)

5. Asit baz konusunda da zayıf asitler ve bazlar hangileri; kuvvetli asitler ve bazlar hangileri çok iyi bilmeliyiz.