Tepkime Hızı Çözümlü Soru

 

X(g) + 3Y(g) –> Z(g) + 2T(g) tepkimesinin hız ifadesi    k.[X].[Y]^2  olduğuna göre,

I. Tepkime en az 2 basamaklıdır.
II. Tepkimenin derecesi 3 tür.
III. Sabit sıcaklıkta tepkime kalıbının hacmi yarıya düşürülürse, hızı 8 katına çıkar. 

yargılarından hangileri doğrudur ?

A) Yalnız I             B) Yalnız II              C) II ve  III            D)  I ve III       E) I,II,III

 

 

Soruyu ben çözebilirim diyorsan başlığı tıkla aşağıdaki yorum yaz kısmından

facebook twitter  gmail hesaplarından

herhangi birisinin  şifresiyle çözümünü gönder senin adınla yayınlayalım.

 

 

 

Tepkime Hızı Çözümlü Soru

2A + 3B —> C + 2D tepkimesi iki basamakta gerçekleşmektedir.

Tepkimenin hızlı olan ikinci basamağı,

A + B + 2E —> C + D

olduğuna göre, tepkimenin hız denklemi = ?

 

Soruyu ben çözebilirim diyorsan başlığı tıkla aşağıdaki yorum yaz kısmından

facebook twitter  gmail hesaplarından

herhangi birisinin  şifresiyle çözümünü gönder yayınlayalım.