Sistemler Kimya Çözümlü Soru

.
.
Bir gaz çevreye 330 j iş yaparken çevreden 132j ısı alıyor. Buna göre;

I. Sistemin hacmi azalır
II. Sistemin iç enerjisi artar
III. Sistemin iç enerji değişimi -198j dür

Yargılarından hangileri doğrudur?

Reklamlar

Sistemler Kimya Çözümlü Soru

.
.
Bir tepkime sırasında sistemin iç enerjisi 125 j azalırken, 60 j ısı almaktadır.

Buna göre;

a) Sistem iş yapar mı?

b) Sistemin hacmindeki değişim için ne söylenebilir?