Mol Kavramı Çözümlü Kimya Sorusu

.

3,01.10²⁴ tane O₂ molekülü kaç mol moleküldür?

Reklamlar