313 comments on “Soru Sor

 1. NH3 bileşiğinde H’nin N’a kütlece oranı MH/MN = 3/14 dür. Buna göre, eşit kütlelerde N ve H alınarak 340 g bileşik oluşturuluyor. Hangi maddeden kaç gram artar?

  • bu soruyu cevaplaya bilmek için Kütlece birleşme oranı buyuk olan dan(yani 14 den) eşit kütlede alırız. Ona göre işlem yaparız.
   eşit kütleyi semmbolerin üstünde gösterirsem
   14 14 eşit kütlede aldık
   N + H —> NH3
   -14 – 3 17 ( 17 yi kutlenin korunu mu kanunundan yani 14+ 3 = 17 bulduk)
   ———————————–
   14-14=0 14-3 =11 gram hidrojendenn artar.

   17 gram NH3 oluşurken 11 gram H artarsa
   340 gram NH3 oluşurken X
   ————————————————————
   Dogru aorantı çözülürse Cevap=220 gr H artar.

   Çalışmalarınızda başarılar. KimYali

   https://kimyali.wordpress.com/kimya-ozel-ders/

 2. 10L lik sulu çözeltide iyonlaşma yüzdesi %4 olan 2 mol HA asitine V Litre su eklendiğinde iyonlaşma yüzdesi %10 oluyor.buna göre eklenen su kaç L’dir?

  100mol de 4mol iyonlarına ayrışırsa
  2 molde x mol iyonlarına ayrışır
  —————————————————–

  X= 0,08 mol iyonlaşır

  H+= A- = 0,08
  HA= 2-0.08=1,92 mol

  HA ——– H+_______+ ______A-

  1,92mol_______0,08mol__________0,08 mol

  Molarite için M= n/V

  0,192molar 0,008molar 0,008 molar

  Buradan Ka yıbuluruz

  Ka= ((0,008).(0,008)) /(0,192)

  Burada şunu hatırlatmakta fayda var. Su eklemek Ka yı değiştirmez.

  100mol de 10mol iyonlarına ayrışırsa
  2 molde x mol iyonlarına ayrışır
  ——————————————————-
  X= 0,2mol iyonlaşır

  HA——— H+______ +_______A-
  2-0,2mol_______0,2mol_________0,2mol

  Ka= ((0,2/v).(0,2/v)) / (1,8/v)

  Zaten %4 iyonlaşmadan ka yı bulmuştuk
  %10 luk için yazdığımız ka denklemini Ka ya eşitlersek

  Ka= ((0,008).(0,008)) /(0,192) = ((0,2/v).(0,2/v)) / (1,8/v)

  toplam hacim V =66,6 çıkar buradan
  10 çıkarırsak eklenen suyu buluruz. Cvp 56,6 çıkar

  https://kimyali.wordpress.com/kimya-ozel-ders/

  • Bu tip sorular Sabit oranlar kanunu ile alakalıdır. Öncelikle sabit oranlar kanunu nedir ? bunu açıklayalım: “Bir bileşiği oluşturan elementlerin kütleleri arasındaki orandır.” Örnek verecek olursak H2O (O:16, H:1) mH/ mO = 2.H/O = 2.1/16 =1/8 dir.

   Sorunun çözümüne gelecek olursak=

   mPb/mO = 3.Pb/4.O = 3.208/4.16

   Oksijenin 8 gram olduğu zaten soruda ver ilmiş. mPb/mO = 3.Pb/4.O = 3.208/4.16 oranda PAYDA 8 olacak şekilde sadeleştirme yapılırsa mPb/mO = 78/ 8 çıkar. Pb miktarı 78 dir.

   Aynı şekilde oran orantıdan da soru çözülebilir.

   3. 208 gram Pb ile______________4.16 gram O birleşirse
   X gram Pb ile___________________ 8 gram O birleşir.
   _______________________________________________
   X = 78 çıkacaktır.

  • Öncelikle sabit oran nedir?(Sabit oranlar kanunu)

   Sabit oran (Sabit oranlar kanunu)= bir bileşiği oluşturan elementlerin kütleleri arasındaki orandır.

   Soruya gelince;

   HgO——-> Hg +_________ O
   21,6________20________1,6

   yukarıdanda anlaşılacağı üzere 21,6 gram bileşikte 20 gram Hg varsa 1,6 gram O elementi vardır.
   sabit oran mHg/mO= 20/1,6 = 25/2 çıkar

 3. Ad-Soyad: gülşah pak
  Email: g_pak96@hotmail.com
  Kaçıncı sınıfsın?: Lise 3
  Soru Sor: CH4 + 2O2 – -> CO2 + 2H2O tepkimesinde 1,6 gram CH4 ün yanmasından 90 kj ısı oluşmaktadır.
  I. C + O2 – – >CO2 delta h ı eksi 394
  II. H2 + 1/2O2 – -> H2O delta h ı eksi 285
  bu bilgilere göre
  CH4 – -> C + 2H2 delta h ı kac joule dur? CH4:16

  • Çözüm: HESS prensibi

   CH4 + 2O2 – -> CO2 + 2H2O
   Mol= 1,6/16 =0,1 mol
   0,1 mol CH4 yanınca 90 kj ısı açığa çıkarsa
   1 mol CH4 yanınca X
   X= 900kj ısı açığa çıkar

   I. Reaksiyonu terçevir delta h ı ARTI 394 olur
   II. Reaksiyonu ters çevir 2 ile çarp delta h ı ARTI 2.285 olur.

   CH4 + 2O2 – -> CO2 + 2H2O H=-900
   CO2 – – > C + O2 delta h ı ARTI 394 olur
   2H2O – -> 2H2 + O2 delta h ı ARTI 2.285
   ——————————————————————————————-
   3 reaksiyonu toplarsak
   CH4 – -> C + 2H2 raksiyonu elde edilir. Sonuç= +64 çıkar

 4. Ad-Soyad: ecem koçak
  Email: ecem-kocak_-@hotmail.com
  Kaçıncı sınıfsın?: Lise 1

  Soru Sor: H-CI MONEKÜLÜNDEKİ BAG ASAGIDAKILERDEN HANGİSİNDE DOĞRU VERİLMİŞTİR?

  A) APOLAR KOVALENT BAGDIR
  B) İYONİK BAĞDIR
  C) POLAR KOVALENT BAGDIR
  D) KORDİNE KOVALENT BAĞDIR
  E) METAL BAĞDIR

  • POLAR KOVALENT BAĞ

   Farklı ametal atomları arasında oluşan kovalent bağlara polar kovalent bağ denir.

   HCl, H2O, NH3, CO2, HBr, SO2 gibi moleküller farklı cins atomlardan oluşmuş moleküllerdir. Burada atomların çekirdekleri farklı büyüklükte olduğundan ortaklaşa kullanılan elektronlara uygulanacak çekim kuvveti de farklı olacaktır.
   Örneğin; H’nin 1 protonu varken O’nun 8 protonu vardır. H ile O arasında ortaklaşa kullanılan elektronlar oksijen tarafına daha çok çekilir. Bu durumda oksijen tarafında (–) yük miktarı artacak, hidrojen tarafında ise azalacaktır. Böylece çok çeken (oksijen) kısmen negatif, az çeken (hidrojen) kısmen pozitif yüklü olur. Yani molekülde bir kutuplaşma olur. Elektronların farklı miktarda çekilmesi sonucu meydana gelen bağa polar (kutuplu) kovalent bağ adı verilir. HCl, H2O, NH3 ’te polar kovalent bağ vardır.

   Cevap: A

 5. Ad-Soyad: ecem koçak
  Email: ecem-kocak_-@hotmail.com
  Kaçıncı sınıfsın?: Lise 1
  Soru Sor: H-BR MONEKÜLÜNDEKİ BAĞ ASAĞIDAKİLERDEN HANGİSİNDE DOĞRU VERİLMİŞTİR?
  A. APOLAR KOVALENT BAGDIR
  B.İYONİK BAGDIR
  C.KOORDİNE KOVALENT BAGDIR
  D.POLAR KOVALENT BAGDIR
  E.METAL BAGDIR

  • Roma rakamları yardımıyla yazılan bileşikler Ametal ametal bileşikleridir.

   1.Ametalin sayısı + 1. Ametalin Adı + 2. Ametalin sayısı + 2. Ametalin Adı

   not: 1.Ametalin sayısı 1 ise yazılmaz

   Sorunun Cevabı

   CO

  • Al + 3HCl → AlCl3 + 3/2 H2

   reaksiyonuna göre 1 mol Al tepkimeye girerken 3 mol HCl tepkimeye girmektedir.

   bu tip soruları çözerken denklemdeki katsayılar(molsayısı) ile soruda verilen sorda verilen mol ler arasındaki KAT a bakılır katı küçük olana göre işlem yapılır.

   Al 1mol———0,2kat————-0,2 mol Al
   HCl 3mol——–0,13kat gibi——0,4molHCl

   burada katı küçük olan 0,13 katsayıların hepsinin 0,13 kusur katını alısaak HCl biter

   Al artar

  • Soruyu çözebilmek için öncelikle bileşikteki nötron sayıları toplamını ve bileşiğin molunu bulmak gerekir.

   1mol CoBr3 300 gram ise
   xmol_______15 gramdır
   ——————————-
   x=1/20 mol çıkar

   Co nötron sayısı = 60-27= 33
   Br nötron sayısı = 80-35= 45

   CoBr3= 33+3.45= 168 toplam nötron sayısı

   1mol bileşikte toplam 168 mol nötron varsa
   1/20mol bil._________X
   _______________________________
   x= 8,4 mol nötron vardır.
   doğru cevap C dir.

   https:// kimyali.wordpress.com

  • Soruyu çözebilmek için atom numarası verilen elementlerin metal mi ametal mi olduklarına bakmak gerekir. Bunun için elektron dağılımı yapılır. Son yörüngesinde 1 2 3 elektron bulunduran elementler metaldir. 4,5,6,7 elektron bulunduranlar ise ametaldir.

   13Al : )2 )8 )3 metaldir.

   17Cl : )2 )8 )7 ametaldir.

   Metal ametal arasında oluşan bağ iyonik bağdır.

   bileşiğin formulu= AlCl3

   AlCl3=Alüminyum klorür

  • Bir reaksiyonun indirgenme yükseltgenme tepkimesi olabilmesi için girenlerde veya ürünlerde elementel halde madde olması gerekmektedir. O halde 2 . tepkime indirgenme yükseltgenme tepkimesidir.

   1. tepkime ise yerdeğiştirme tepkimesidir

 6. Gazların sıvıdaki çözünürlüğü basınç arttıkça artar. Gazlı içeceklerin kapağı açılınca basınç azalıyor dolayısıyla çözünmüş gazlar sıvıyı terk etmeye başlıyorlar.

  • 0 oC su için hal değişim sıcaklığıdır. Haldeğişim sıcaklığında maddeler her iki halde de bulunur. Şöyle ki maddenin haldeğişimi belli bir süre sonra gerçekleşir. her iki hali görmek mümkündür.

   aynı şey Sıvıdan gaza gecerkende gözlenir.

  • Molalite

   1000 g çözücüde çözünmüş maddenin mol sayısıdır. Birimi mol/ kg dır ve m harfi ile gösterilir.

   Etil alkol C2H5OH mol kütlesi 46 gram

   Çözeltinin kütlesini hesaplayacak olursak dçözelti=mçözelti/vçözelti —–> verilenleri formülde yerine yazarsak 0,96 =mçözelti/62,5 —> mçözelti= 60 gram çıkar.

   nEtil alkol=34,5/46 =0,75 mol çıkar.

   m=0,75/0,06= 12,5 molal çıkar

  • 300ml,4M Na2SO4 un molu nu M=n/ V formulunden buluruz. 4= n/ 0,3 — n=1,2 mol çıkar

   200 ml,1M CaCL2 için mol 1=n/0,2 den n=0,2 mol çıkar.

   1,2 mol______0,2 mol
   Na2SO4 + CaCL2 ———–> CaSO4 + 2NaCl
   1mol________1mol ____________1mol______2mol

   Denklem katsayıları eşit (Na2SO4 CaCL2 )olduğu için molu küçük olandan eşit molde tepkime gerçeklerş,ir.

   1,2 mol______0,2 mol
   Na2SO4 + CaCL2 ———–> CaSO4 + 2NaCl
   1mol________1mol ____________1mol
   0,2mol______0,2mol___________0,2 mol

   CaSO4 den de 0,2 mol oluşur.

   1 molCaSO4 _________136 gram ise
   0,2mol CaSO4 ________X gramdır
   ______________________________
   x=27,2 gram çıkar

  • Elektron yükü 1908’de Rabert Andrews Millikan (Rabıt Endruv Milikan) tarafından ölçülmüştür.

   Millikan, bir elektron yükünü -1,6022×1019 Coulomb olarak belirledikten sonra Thomsonun e/m değerinden faydalanarak elektronun kütlesini hesaplamıştır.

 7. Ad-Soyad: alperen gençer
  Email: alperkaptan-@hotmail.com
  Kaçıncı sınıfsın?: Lise 1

  Soru Sor: 30 derecede hazırlanan %50’lik 900 gram doygun X tuze çözeltisinin sıcaklığı 20 dereceye düşürülüyor.20 derecede kütle yüzde derişimi %20 ise kaç gram X tuzu çöker?

  • 30C de %50 demek 100 gram çözeltinin 50 gramı su 50 gramı tuz demektir.
   Ohalde 900 gram çözeltide 450 gram su 450 gram tuz vardır.

   Sıcaklık 20C ye düşürüldüğünde su miktarı yıne 450 dır.

   20 derecede kütle yüzde derişimi %20 demek 100 gram çözeltide 80 gram su 20 gram tuz var demektir oran orantıyı yazacak olursak.

   80 gram suda 20 gram tuz çözünmüşse
   450 gram suda x
   _____________________________________
   X= 112,5 gram madde çözünür.

   Başlangıçta 450 gram madde çözünmüştü.
   450-112,5 = 337,5 gram madde çöker.

   https://kimyali.wordpress.com

  • Çözünürlük sorularını çözerken oran orantıdan faydalanıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken nokta çözücünün altına çözücü çözünenin altına çözünen miktarları gelecek şekilde oran orantı yazılır.

   100gram suda 120 gram tuz çözünmüşse
   Xgram suda 180 gram tuz çözünür
   ——————————————————
   X= 150 gram su gerekir.

   Çözelti miktarını soruyor.

   mçözelti= mçözücü + mçözünen

   mçözelti=150 + 180 = 330 gram çözelti çıkar

   https://kimyali.wordpress.com/kimya-ozel-ders/

  • Çözünürlük sorusu.Bu tip soruları çözmek için oran orantıyı kullanırız. oran orantıda ilk satırı genellikle çözünürlük verilerine göre yazarız. İkinci satırıda yazarken cözücünün miktarı verilmişse cözücünün altına, çözünenin miktarı verilmişse çözünenin altına yazmaya dikkat edelim.

   100 gram suda____________12 gram tuz çözünmüşse
   x gram suda______________30 gram tuz çözünür.
   ______________________________________________
   x=250 gram su çıkar.

   Çözelti = çözücü + Çözünen
   Çözelti = 250 +30 =280 gram çözelti çıkar

   https://kimyali.wordpress.com/kimya-ozel-ders/

  • a) H2O (sıvı) ————-Elektroliz
   b) Alkol-su—————–Ayrımsal damıtma
   c) Şekerli-su————–Buharlaştırma
   d) Demir tozu-naftalin—Mıknatıs
   e) Talaş-kum————-Özkütle farkından faydalanılır.

  • 100 gram suda 25 gram madde çözünmüşse
   300 gram suda X gram madde çözünmüştur.
   _________________________________________
   X = 75 gram madde çıkar.

   Çözelti= 300+ 75= 375

   Yüzde derişimini bulunuz.

   Yüzde derişim: Bir çözeltinin 100 gramı içinde çözünmüş maddenin gram miktarına yüzde derişim (yüzde konsantrasyon) denir.

   125 gram çözeltide 25 gram madde varsa
   375 gram çözeltide x gram madde vardır.
   ____________________________________
   X= %75 çıkar

   https://kimyali.wordpress.com/kimya-ozel-ders/

  • Bu tip sorularda soruda verilen miktardan sonraki ifadeye dikkat edilir.

   240gr doymuş çözeltisinde

   Miktardan sonraki ifade doymuş çözelti olduğu için bizde çözünürlukten doymuş çözelti oluştururuz.

   Çözünürlüğü 20g/100g —-> 100+20= 120 gram çözelti

   120 gram çözeltide 20 gram X tuzu varsa
   240gram çözeltide A gram X tuu vardır.
   ___________________________________
   A= 40 gram X tuzu vardır

 8. Ad-Soyad: esra ateş
  Email: esra_10fb@hotmail.com
  Kaçıncı sınıfsın?: Lise 4

  Soru Sor: X2Y5 bileşiğinde X in Y ye ile birleşme oranı 7/20 dir . Buna göre eşit kütlelerde X ve Y alınarak tam verimle 46 gram XY2 oluşurken hangi maddeden kaç gram artar ?? acil soruma cevap istiyorum

  • Bu tip sorularda bileşiğin değişip değişmediğine bakarız. Eğer bileşik değişmemişse işimiz kolay.
   Bileşik değişmişse Sabit oranı verilen bileşikten(X2Y5) elementlerin atom kütleleri oranı bulunur.
   Bulduğumuz atom kütleleri oranını ikinci bileşiğin(XY2) kütlece birleşme oranını bulmak için kullanırız.

  • Kütlece yüzde: 100 gram çözeltide çözünmüş olan madde miktarıdır.

   Öncelikle soruda verilen miktarlardan çözelti kütlesini bulalım.

   mÇözelti=mçözünen + çözünen

   mÇözelti= 30 + 120 =150 gram çözelti

   150 gram çözeltide 30 gram şeker varsa
   100 gram çözeltide x gram şeker vardır
   __________________________________
   x=%20 dir.

  • Gazlı içecekler içinde çözünmüş halde bulunan CO2(g) düşük sıcaklıklarda ve yüksek basınçlarda sıvı içinde çözünür. Gazozlu içeceklerin kapağının açıldığında gazın ortamdan ayrılmasının sebebi sıvının üzerine erkti eden yüksek basıncın ortadan kalkması ve oda sıcaklığının CO2 in çözündüğü sıcaklıktan daha yüksek olmasıdır. Yani gazların sıvılarda çözünürlüğü basınç azaldıkça ve sıcaklık arttıkça azaldığından CO2(g) gazlı içecekten ayrılır. Bu sebeple bu tür içeceklerin üzerinde “soğuk içiniz” yazar.

  • Kütlece yüzde: 100 gram çözeltide çözünmüş olan madde miktarıdır.

   60 gram çözeltide 15 kram madde çözün müşse
   100 gram çözeltide x gram madde vardır
   ____________________________________________
   x= %25

  • öncelikle bileşiğin molu nu bulmalıyız

   1 mol X2(SO4)3 bileşiğinde 12mol O atomu varsa
   a mol X2(SO4)3 bileşiğinde 0,12 mol O atomu vardır.
   ———————————————————————
   a=0,01mol X2(SO4)3 çıkar

   0,01mol X2(SO4)3 bileşiği 3,42 gram ise
   1mol X2(SO4)3 bileşiği a gram dır
   —————————————————-
   a=342 gram X2(SO4)3 çıkar.

   X2(SO4)3= 342

   2X+ 3.S +12.O =342

   2X+ 3.32 +12.16 =342

   2X=54

   x=27 çıkar

 9. Ad-Soyad: pinkpickle
  Email: ali98@gmail.com
  İliniz: istanbul
  Kaçıncı sınıfsın?: Lise 2

  Soru Sor: çoook teşekkür ederim yeni favori sayfamsınız. yarına sınavım var ve anlamama yardım ettiniz.

  10 gramlık C2O5 ve C3H4 gazlarının karışımı 0,16 mol H içermektedir. C3H4’nın kütlesinin yüzdesi karışımda yüzde kaçtır?

  • 10 gramlık C2O5 ve C3H4 gazlarının karışımı 0,16 mol H içermektedir. diyor soruda

   Hidrojen sadece C3H4 bileşiğinde var

   1 mol C3H4 bileşiğinde 4 mol H atomu varsa
   x mol C3H4 bileşiğinde 0,16 mol H atomu vardır.
   —————————————————————–
   x= 0,04 mol C3H4 çıkar

   C3H4 bileşiğnin molkutlesi : 3.12+ 4.1= 40 gram/ mol dür

   1 mol C3H4 bileşiği 40 gram ise
   0,04 mol C3H4 bleşiği X gramdır
   ——————————————-
   X= 1,6 gram çıkar.

   10 gram karışımda 1,6 gram C3H4 varsa
   100 gram karışımda x
   —————————————————-
   x= %16 çıkar

  • kütlenin korunumu kanunu ve sabit oranlar kanunu eşliğinde kimya sorusu ile karşı karşıyayız.

   Al______ + ________Y ———-> Al2Y3
   ?_______________1,92gr__________3 gram

   kütlenin korunumu kanunundan
   1,92 + Al = 3 gram
   Al= 1,08 gram

   2Al /3Y=1.08/1,92

   Al: 27 soruda verilmiş olması gerekir. Yukarıdakı oranda 27 yı Al yerine yazarsak

   2*27 /3Y=1.08/1,92

   2*27 /3Y=9/16

   y=32 çıkar

 10. Ad-Soyad: pinkpickle
  Email: ali98@gmail.com
  İliniz: istanbul
  Kaçıncı sınıfsın?: Lise 2

  Soru Sor: 10 gramlık C2H6 ve C3H4 gazlarının karışımı 1,6 mol H içermektedir. C2H6′nın kütlesinin yüzdesi karışımda yüzde kaçtır?

  • kütlenin korunumu kanunu ve sabit oranlar kanunu eşliğinde kimya sorusu ile karşı karşıyayız.

   X______ + ________O ———-> X2O3
   10,4______________?__________15,2gram

   kütlenin korunumu kanunundan
   10,4 + O = 15,2 gram
   O= 4,8 gram

   2x /3O=10,4/4,8

   O: 16 soruda verilmiş olması gerekir. Yukarıdakı oranda 16 yı O yerine yazarsak

   2X /3*16=10,4/4,8

   2X /3*16=13/6

   gerekli işlemler yapıldığıda

   x= 52 çıkar

  • 1 mol bileşikte 3.6.10^23 tane X varsa
   a mol bileşikte 18.10^21 tane X vardır
   ——————————————–
   a=0,01 molçıkar

   0,01 mol 1,5 gram ise
   1mol____a
   __________________________
   a=150 gram çıkar

   1 mol 150 gram ise
   0,2 mol x
   —————————–
   x= 30 gram çıkar

  • 6,02.10^23tane Ca elde etmek için 164 gram Ca(NO3)2 gerekliyse
   1 tane Ca atomu————————x gram Ca(NO3)2 gereklidir
   _________________________________________________________
   X= 164/6,02.10^23 = 164/N

 11. Ad-Soyad: Kadir Berk ÖZgür
  Email: kberk.ozgr@hotmail.com
  İliniz: Ankara
  Kaçıncı sınıfsın?: Lise 2

  Soru Sor: Rutherford’a göre atom büyük boşluklardan meydana gelmiştir. O halde neden elimizle tuttuğumuz cismin içinden geçmiyor ya da içtiğimiz su vücudumuzdan dışarı dökülmüyor.

  • Eğer çevremizdeki her şey ve hattâ insanlar bile büyük çoğunluğu boşluktan oluşan atomlardan ibaretse, gerçekte maddî yapımız bu kadar az ise, neden kapalı kapılardan, duvarlardan çizgi roman kahramanları gibi geçip gidemiyoruz? Maddeleri katı ve sert yapan nedir?”

   Aslında bu soruyu cevaplandırmak hiç de kolay değildir. Elektronlar atom gibi küçük bir mekânda meydana getirilmiş ve kendilerine olağanüstü büyüklükte bir hız verilmiştir. Normal bir elektron, atom içinde saniyede yaklaşık 1.000 km gibi bir hızla hareket eder (veya çekirdek etrafında bir saniyede yaklaşık bir milyon tur atar). Bu olağanüstü hız sonunda, atom katı ve sert bir kütle görünümüne bürünür. Bunu eski model uçakların pervanelerinin, hızla dönerken yuvarlak ve tam bir katı yüzeymiş gibi görünmesine benzetebiliriz. Günlük hayatta kullandığımız vantilatörler de buna örnek verilebilir

  • Kütlenin korunumu kanunu ile alakalı bir soru;

   Reaksiyona giren maddelerin kütleleri toplamı reaksiyon sonucunda oluşan maddelerin kütleleri toplamına eşittir.

   XY___+___Z ——->____XZ____+____YZ
   76 ______96__________44_________?

   76+96=44+ ?

   ?= 128 çıkar

  •  Sisteme giren enerji (+) işaretlidir. Buna göre sistem ısı alırsa Q>0; iş sisteme yapılırsa w>0 dır.

    Sistemden çıkan enerji (-) işaretlidir. Buna göre sistemden dışarı ısı verilirse, Q<0, sistem çevreye iş yaparsa w<0 dır

    Genel olarak sisteme giren ya da sistemden çıkan enerji ( ısı yada iş olarak), sistemin iç enerjisini değiştirir.

    Sistemden çıkandan daha fazla enerji sisteme girerse ∆U (+) olur. Sisteme giren enerjiden daha fazla enerji sistemden çıkarsa ∆U (-) olur.

   Sorudaki verileri yazacak olursak;

   Q= -230
   w=210

   ∆U = Q + w

   ∆U = -230+210 =-20

 12. Ad-Soyad: Ahmet Şahin Öztürk
  Email: ahmet_brother@hotmail.com
  İliniz: İstanbul
  Kaçıncı sınıfsın?: Lise 2

  Soru Sor: Çekirdekte + yüklerin, yörüngelerde – yüklerin olduğunu biliyoruz zıt yüklüler birbirini çekmesine rağmen atomun hacmi neden bu kadar büyüktür??

  Lütfen cevabı yazın yetiştirmem lazım performans ödevi 2 soru daha var

  • Zıt yükler bir birini çekmesine rağmen her elektronun bulunması gereken bir kuantum sayısı vardır. Bir elektronun 4 kuantum sayısı da aynı olamaz .

   “Modern atom teorisine göre; bir atomun herhangi bir elektronunun hangi enerji düzeyinin, hangi alt enerji düzeyinin , hangi orbitalinde ne şekilde bulunduğunu belirtmek için dört sayının bilinmesi gerekmektedir. Bu sayılara kuantum sayıları denilmektedir. Atomdaki bir elektron için dört kuantum sayısı bilindiğinde bu elektron diğer elektronlardan ayrı olarak belirtilmiş olur. Çünkü bir atomda dört kuantum sayısı da aynı olan iki elektron bulunamaz. Buna Pauli dışlama ilkesi denir.

   Çekirdek etrafında bulunan elektronun durumunu belirleyen 4 kuantum sayısı vardır. Bunlar;
   1. Baş kuantum sayısı(n)
   2. Orbital kuantum sayısı(l)
   3. Manyetik kuantum sayısı(m l)
   4. Spin kuantum sayısı(ms)”

 13. Ad-Soyad: gülsem tıraş
  Email: eal.glsm@hotmail.com
  İliniz: kahramanmaraş
  Kaçıncı sınıfsın?: Lise 3

  Soru Sor:
  C2H4 + 3O2 —— > 2CO2 + 2H2O____∆ H = -1411kj/mol
  C2H6 + 7/2 O2 —- > 2CO2 + 3H2O_____∆ H = -1558 kj/mol
  H2O ———- > H2 + 1/2 O2__________∆ H = +242 Kj/mol
  yukarıda verilen tepkimelere göre
  C2H4 + H2 ——- >C2H6
  tepkimesinde 11,2 gr C2H4 ün yeterince H2 ile doyurulması sırasındaki ısı değişimi kaçtır ?
  ( H=1 C=12 )

  • Hess prensibi ile alakalı bir soru:
   2. ve 3. tepkime ters çevrilipleri(ters çevrilen tepkimelerin ısı işaretleride değişir.) butun tepkimeler toplanır.

   C2H4 + 3O2 —— > 2CO2 + 2H2O____∆ H = -1411 kj/mol
   2CO2 + 3H2O—- >C2H6 + 7/2 O2____∆ H = +1558 kj/mol
   H2 + 1/2 O2—————- >H2O ______∆ H = -242 Kj/mol
   _______________________________________________
   C2H4 + H2 ——- >C2H6___________∆ H = -1411+1558-242 =- 95 Kj/mol

   • nC2H4= 11,2/28 =0,4 mol

    1mol C2H4 doyurulması sırasında 95 kj/ mol ısı açığa çıkarsa
    0,4mol C2H4 doyurulması sırasında X
    ________________________________________________
    x= 38 kj/ml çıkar

    ∆ H= – 38 kj mol çıkar

 14. Ad-Soyad: CEREN DEMİRALP
  Email: yasir_ceren@hotmail.com
  İliniz: istanbul
  Kaçıncı sınıfsın?: Lise 2

  Soru Sor: Cekirdekte + yüklerin yörüngelerinde – yüklerin olduğunu biliyoruz.zıt yüklüler birbirini çekmesine rağmen atomun hacmi neden bu kadar büyüktür?

  • Elektron kararlı yörüngede dolanırken merkezcil kuvvet ve coulomb çekim kuvveti etkisinde kalır. Elektron düzgün dairesel hareket yaptığına göre coulomb kuvveti merkezcil kuvvete eşittir.(Fcoulomb çekim = Fmerkezcil kuvvet) Bu eşitlikten dolayı elektronlar çekirdek üzerine düşmezler.

   Atomun hacminin neden buyuk olduğuna gelince Zıt yükler bir birini çekmesine rağmen her elektronun bulunması gereken bir kuantum sayısı vardır. Bir elektronun 4 kuantum sayısı da aynı olamaz .

   “Modern atom teorisine göre; bir atomun herhangi bir elektronunun hangi enerji düzeyinin, hangi alt enerji düzeyinin , hangi orbitalinde ne şekilde bulunduğunu belirtmek için dört sayının bilinmesi gerekmektedir. Bu sayılara kuantum sayıları denilmektedir. Atomdaki bir elektron için dört kuantum sayısı bilindiğinde bu elektron diğer elektronlardan ayrı olarak belirtilmiş olur. Çünkü bir atomda dört kuantum sayısı da aynı olan iki elektron bulunamaz. Buna Pauli dışlama ilkesi denir.

   Çekirdek etrafında bulunan elektronun durumunu belirleyen 4 kuantum sayısı vardır. Bunlar;
   1. Baş kuantum sayısı(n)
   2. Orbital kuantum sayısı(l)
   3. Manyetik kuantum sayısı(m l)
   4. Spin kuantum sayısı(ms)”

   Özetle; Her elektronun kuantum sayılarının farklı olmasından dolayı elektronların bulunduğu yörünge sayısı artar dolayısıyla hacim artar.

  • MgO için Sabit oran mMg / mO = 3/2 olarak verilmiş;

   Sabit oranlar kanunu : Bir bileşiği oluşturan elementlerin kütleleri arasındaki orandır.

   Mg_____+_________O ————> MgO
   3_________________2_________5(kutlenin koorunumu kanunu (3+2=5))

   Kütlece Yüzde = 100 gram bileşikte bulunan her bir elementin kütlesidir.

   5 gram bileşikte 3 gram Mg varsa
   100gram bileşikte Xgram Mg vardır
   ___________________________________-
   X=%60 Mg

   5 gram bileşikte 2 gram O varsa
   100gram bileşikte Xgram O vardır
   ___________________________________-
   X=%40 Oksijen vardır

  • Kütlece birleşme oranı = Bir bileşiği oluşturan elementler arasındaki sabit orandır.
   0,4 gr hidrojen ile 4,8 gr karbonun tamamen birleşmesinden demiş oranlarsak
   mH/mO= 0,4/4,8 = 1/12 çıkar

 15. Ad-Soyad: Ayça Özdemir
  Email: inceboy10
  İliniz: BALIKESİR
  Kaçıncı sınıfsın?: Lise 1

  Soru Sor: X4Y3 bileşiği kütlece %25 Y içermektedir.Buna göre eşit kütlelerde X ve Y’den oluşan X4Y3 elde edilirken hangi elementin % kaçı artar?

  • Sabit oranlar kanunu = bir bileşiği oluşturan elementler arasındaki orandır.

   Ohalde soruda verilen kütlece yüzdeleri oranlarsak sabit oranı bulabiliriz.
   Bileşikte %25 Y varsa %75 X vardır.

   Sabit oran mX/mY=75/25 =3/1

   X_________+___________Y——————-> Bileşik
   3gr___________________1gr____________4gr (Kütlenin korunumu K.(3+1=4))

   Soruda eşit kütlede demiş ohalde sabit orandan büyük olandan eşit miktar alınır(soru için 3)

   3gr___________________3gr
   X_________+___________Y——————-> Bileşik
   3gr___________________1gr____________4gr

   3-3=0 x biter_________3-1=2 gram Y artar

   3 gram Y nin 2 gramı artarsa
   100gr Y nin X gramı aratar
   _____________________
   X=%66,6 Y den artar

 16. Ad-Soyad: Tarık Gümüş
  Email: tarik_9834@hotmail.com
  İliniz: İstanbul
  Kaçıncı sınıfsın?: Lise 1

  Soru Sor: 1,4 gram K ile 0,7 gram O elementleri K2O bileşiğini oluşturmak üzere tepkimeye girmiştir.Oluşan K2O bileşiğinin kütlesini hesaplayınız(K:40 O:16)

  • Sabit oranlar kanunu ile çözülebilecek bir soru;
   K2O bileşiğinin sabit oranı bulunur.

   mK/mO = 2.40/16 =5/1

   Daha sonra sabit oran miktarları ile soruda verilen miktarlar arasındaki kata bakılır. Küçük kat a göre işlem yapılır.(Yani sabit oranlar küçük katlar ile çarpılır)

 17. Ad-Soyad: ali uçar
  Email: crazyali78@hotmail.com
  İliniz: karabük
  Kaçıncı sınıfsın?: Lise 1

  Soru Sor: Fe2O3 bileşiğinde Fe ve O elementlerinden kütlece birleşme oranı Fe/O = 7/3 dür. Buna göre 21g Fe ve 21 g O elementleri kullanıldığında oluşan Fe2O3 bileşiği kaç gramdır ?
  cevap =30

  • Soruda zaten sabit oran verilmiş. Sabit oran miktarları ile soruda verilen miktarlar arasındaki kata bakılır. Küçük kat a göre işlem yapılır.(Yani sabit oranlar küçük katlar ile çarpılır)

   21(7.3kat)_________21(3.7kat) (Küçük kat 3 olduğu için hepsinin küçük katı alınır)
   Fe ______+ ________O ———–> Fe2O3
   7_________________3__________10 gram (Kütlenin kor. kanunu)
   7.3kat_____________3.3kat______10.3kat = 30 gram Fe2O3 oluşur

   Soruda Fe nin tamamı tükenirken oksijenden 21-9 =12 gram artar

 18. Bir sorum var. Ve bu çok önemli.
  1.__2NH3(g) + 3N2O(g) ———> 4N2 (g) + 3H2O(s)__ ▲H = -1010 Kj mol-1
  2.__N2O(g) + 3 H2(g) ———> N2H4(s) + H2O(s)____▲H= -317 Kj mol -1
  3.__2NH3(g)+1/2O2(g)———> N2H4(s) + H2O(s) ___▲H= -143 Kj mol-1
  4.__H2(g) +1/2 O2(g)——–>H2O(s)______________ ▲H= -285.8 Kj mol-1

  Yukarıdaki verileri kullanarak aşağıdaki tepkimenin ▲H değerini hesaplayınız.

  N2H4(s) + O2(g) ——-> N2(g) + 2 H2O(g)

  Konumuz hess kanunu.

  • ▲H değeri sorulan denklemi elde etmek için denklemdeki maddelere bakarız. ona göre soruda verilen denklemlerde ters çevirme işlemleri yaparız.

   ▲H değeri sorulan denklemde girenlerde N2H4(s) var. O halde soruda verilen 2. ve 3. denklemi ters çeviririz.

   1.__2NH3(g) + 3N2O(g) ———> 4N2 (g) + 3H2O(s)__ ▲H = -1010 Kj mol-1
   2.__N2H4(s) + H2O(s) ———>N2O(g) + 3 H2(g) ____▲H= +317 Kj mol -1
   3.__N2H4(s) + H2O(s) ———>2NH3(g)+1/2O2(g) ___▲H= +143 Kj mol-1
   4.__H2(g) +1/2 O2(g)——–>H2O(s)______________ ▲H= -285.8 Kj mol-1

   bu denklemleri topladığımızda
   N2H4(s) + O2(g) ——-> N2(g) + 2 H2O(g) reaksiyonunu elde edebilmek için 2. reaksiyonu 3 ile çarparız 4. reaksiyonu da 9 ile çarpar taraf tarafa toplarız. Reaksiyonları bir sayı ile çarparsak ▲H larıda çarparız

   1.__2NH3(g) + 3N2O(g) ———> 4N2 (g) + 3H2O(s)__ ▲H = -1010 Kj mol-1
   2.__3N2H4(s) + 3H2O(s) ———>3N2O(g) + 9 H2(g) ____▲H= 3 * +317 Kj mol -1
   3.__N2H4(s) + H2O(s) ———>2NH3(g)+1/2O2(g) ___▲H= +143 Kj mol-1
   4.__9H2(g) +9/2 O2(g)——–>9H2O(s)______________ ▲H= 9 * -285.8 Kj mol-1
   +_______________________________________________________________
   4N2H4(s) + 4O2(g) ——-> 4N2(g) + 8 H2O(g) ______ ▲H= -1010 + (3.317) + 143 +(9.-285,8)

   4N2H4(s) + 4O2(g) ——-> 4N2(g) + 8 H2O(g) ______ ▲H= -2488,2

   denklemde katsayıları 4 e bölersek

   N2H4(s) + O2(g) ——-> N2(g) + 2 H2O(g) denklemi elde edilir. ▲H= -2488,2 /4

   N2H4(s) + O2(g) ——-> N2(g) + 2 H2O(g) ▲H= – 622,05 çıkar

 19. Ad-Soyad: serhat yuksel
  Email: okn_serhat@hotmail.com
  İliniz: istanbul
  Kaçıncı sınıfsın?: Lise 1

  Soru Sor: x ve ye arasında bir bileşik oluşuyor x’in y’ye oranı 3 bölü 5 tir x ve y’den eşit kütlede alındığında 18 gr madde artıyor bileşiğin kütlesi kaç gr’dır?

  • Bu tip soruları çözebilmek için; orandan buyuk olanın kütlesi kadar eşit kütlede alınır. bu soru için 5 er gram alınır.

   5____________5 er gram aldık
   X + Y –> XY
   3___________ 5__________ 8 ——-> Kütlenin korunumu kanunundan
   (5-3=2______5-5= 0
   arttı________tükendi

   2 gram madde artışı olduğunda 8 gram bileşik oluşuyorsa
   18 gram madde artışı olduğunda x gram bileşik oluşur
   ________________________________________
   x= 72 gram bileşik oluşur.

 20. Ad-Soyad: Canan
  Email: canan.tan@hotmail.com
  İliniz: Erzurum
  Kaçıncı sınıfsın?: Lise 2

  Soru Sor: Eşit kütlede SO3 ve CH4 gazları karışımı toplamı 2,9 mol atom
  içermektedir.
  Buna göre,
  a) Karışım toplam kaç gramdır?
  (S=32, O=16, C=12, H=1)
  b) Karışımın NK’da hacmi kaç litredir?
  c) Karışımda kaç gram H vardır?

  • Eşit kütlede dediği için iki bileşiğinde mol kütlesine bölünebilecek bir sayıda eşit kütlede alınır. SO3 ve CH4 bileşiklerinin mol kütleleri SO3 = 80 gr CH4=16 gr

   Her iki bileşikten 80n gram alırsaK;
   nSO3= 80n/80= n mol çıkar nCH4= 80n/16 = 5n mol çıkar.

   SO3 teki ve CH4 teki mol atom sayılarını bulursak

   1mol SO3 te 4 mol atom varsa
   n mol SO3 te X
   ________________________________
   x=4n mol

   1mol CH4 te 5mol atom varsa
   5n molCH4 te X
   ____________________________
   X= 25n mol atom vardır.

   25n+4n= 29n=2,9
   n= 0,1 mol çıkar

   ohalde SO3=n=0,1 mol CH4 = 5n=5.0,1=0,5 mol çıkar.

   a)

   1 mol SO3 80 gram ise
   0,1 mol X
   _____________________
   X= 8 gram SO3çıkar

   1mol CH4 16 gram ise
   0,5 mol CH4 X
   ___________________________
   X=8 gram çıkar

   Karışımın Kütlesi= 16 gramdır

  • Kütle no= proton sayısı :+ nötrön sayısı

   56 = proton sayısı :+ 30

   proton sayısı = 26 çıkar.

   Nötr atomlarda ;

   proton sayısı = elektron sayısı olduğu için cevap B dir.

  • Sabit oranlar kanunu ile ilgili bir soru. Bu tip sorularda verilen miktar ile sabit oranlar arasındaki kat a bakarız. Bütün sabit oranların aynı katını alırız. Sabit oranı toplarsak oluşan bileşiğin kütlesini buluruz 2 + 5 = 7 —–6 kat____42 gram butun sabit oran miktarının 6 KAT ı alınır

   Ca____ +_____ O ——-–> CaO
   5___________ _2________7 ——-> Kütlenin korunumu kanunundan(5+2)

   5.6kat________2.6kat
   30 gram_____12 gram____42 gram.

   Ca = 30 gram alınmalı

   O= 12 gram alınmalı

  • Katlı oranlar Kanunu : İki element birden fazla bileşik oluşturuyorsa; elementlerden birisinin sabit miktarına karşılık diğer elementlerin kütleleri arasındaki orandır.

   eşit kütlede azot kullanılarak oluşturulan NO2 ve N2O5 azot sayılarını eşitlemek için 1. bileşiği 2 ile genişletiriz.

   2 *NO2————-> N2O4

   N2O5 ________>N2O5

   Oksijnlerin kütlece oranı = 4/ 5 tir.

   Azotların ki ise çarpmaya göre tam tersidir. yani 5/4 tür

 21. Ad-Soyad: gamze erdoğan
  Email: gamze_erdogan23@hotmail.com
  İliniz: istanbul
  Kaçıncı sınıfsın?: YGS-LYS

  Soru Sor: asagıdakı bılesıklerı kaynama noktalarına farklarına gore sıralayınız ve bu farklılıgın sebebını bır cumle ıle anlatınız. a. 1. N pentan 2.izopentan 3.neopentan b. 1.su 2.dietileter 3.etikalkol

  • a.

   Aynı C sayılı alkanlarda dallanma arttıkça kaynama noktası düşer.
   neopentan ile izopentan moleküllerini karşılaştıracak olursak. Neopentanda molekül küreseldir. Küresel moleküllerde London kuvvetlerinin etkisi daha azdır. Bu nedenle neopentanın izopentana oranla kaynama noktası daha küçüktür. Kaynama noktası zincir uzunluğu ile doğru ve küreselleşme(temas yüzeyi) ile ters orantılı şekilde yükselir.

   KN sıralaması = npentan > izopentan > neopentan

   • b. 1.su 2.dietileter 3.etikalkol

    Alkoller polar maddelerdir. Yapılarında -OH bağı olduğundan molekülleri
    arasında hidrojen bağı içerirler. Aynı sayıda C atomu içeren hidrokarbonlara ve
    eterlere kıyasla, alkollerin kaynama noktaları çok daha yüksektir. C2H5OH’ün
    kaynama noktası ise 78,5°C, aynı molekül kütlesine sahip dimetil eterin CH3-O-CH3
    kaynama noktası ─ 23,6°C dir.

    KN sıralaması: Su>alkol> eter

  • sorunun farklı çözümleri(mol kavramı, sabit oranlar kanunu) vardır. Sabit oranlar kanunu bilgimizi kullanarak soruyu çözecek olursak;

   Öncelikle MgO bileşiğinin sabit oranını bulalım mMg/mO = 24/16 =3/2

   Mg_______+________O———->MgO
   3___________ ______2________ 5 ——-> Kütlenin korunumu kanunundan
   Soruda_______ 20 gram bileşik oluşmuş 5 in 4 katı diğer sabitlerin 4 katını alırız

   Mg_______+________O———->MgO
   3___________ ______2________ 5
   3.4kat_____________2.4kat_____5.4kat
   12gr ______________8 gram____20 gram

   demekki saf olmayan 20 gramın 12 gramı Mg muş

   % saflığını hesaplayacak olursak

   20 gram saf olmayan(içinde Mg bulunan karışım) Mg mun 12 gramı Mg ise
   100 gramda____________________________________x
   ____________________________________________________________
   x=%60 saflıktadır

  • Öncelikle Reaksiyonu yazalım;

   CO_______ + ______O——–> CO2

   Reaksiyona girenler arasındaki oranı bulalım ona göre işlem yapalım

   mCO/mO =28/16 =7/4

   CO_______ + ______O——–> CO2
   7_________________4_______11 gram (Kütlenin korunumu:(7+4))
   KAT a bakarız_______________8,8 (0,8 KAT)

   CO_______ + ______O——–> CO2
   7_________________4_______11 gram (Kütlenin korunumu:(7+4))
   7.0,8_____________4.0,8_____8,8
   5,6 gr____________3,2 gr

   bu tip sorularda(eşit kütle sorularında) reaksiyona girenlerden kütlesi buyuk olandan eşit miktarda alınır.

   5,6-3,2= 2,4 gram oksijenden artar

  • Mol kavramı sorularının farklı çözüm yöntemleri bulunmaktadır. bunlardan biri mol formülleri diğeri ise oran – orantıdır.

   Genel de oran – orantı yöntemi kullanılmaktadır. Oran orantı yazılırken ilk satır 1 mole göre yazılır.

   Örnek;

   8,8 gr C3H8 gazı için;

   a) Kaç moldür?
   b) Kaç mol C atomu içerir?
   c) Kaç mol H atomu içerir?
   d) Toplam kaç mol atom içerir?
   e) Kaç tane C atomu içerir?
   f) Kaç H atomu içerir?
   g) Toplam kaç tane atom içerir?
   h) NŞA da kaç litre hacim kaplar?

   (C:12 H:1)

   a)

   1 mol C3H8 44 gram ise
   x mol C3H8 8,8 gramdır
   ______________________
   x= 0,2 moldur.

   b)

   1 mol C3H8 de 3 mol C atomu varsa
   0,2 mol C3H8 de x mol C atomu vardır
   _________________________________
   x= 0,6 mol C atomu vardır.

   C)

   1 mol C3H8 de 8 mol H atomu varsa
   0,2 mol C3H8 de x mol H atomu vardır
   _________________________________
   x= 1,6 mol H atomu vardır

   d)

   1 mol C3H8 de 11 mol atom varsa
   0,2 mol C3H8 de x mol H atomu vardır
   _________________________________
   x= 2,2 mol atom vardır.

   e) Kaç tane C atomu içerir?

   1 mol C3H8 de 3.N tane C atomu varsa
   0,2 mol C3H8 de x tane C atomu vardır
   _______________________________
   x= 0,6.Ntane C atomu vardır

   f) Kaç H atomu içerir?

   1 mol C3H8 de 8.N tane H atomu varsa
   0,2 mol C3H8 de x tane H atomu vardır
   _______________________________
   x= 1,6.N tane H atomu vardır

   g) Toplam kaç tane atom içerir?

   1 mol C3H8 de toplam 11.N tane atom varsa
   0,2 mol C3H8 de x tane atom vardır
   _______________________________
   x= 2,2.N tane tane atom vardır

   h) NŞA da kaç litre hacim kaplar?

   1mol C3H8 NŞA da 22,4 lt hacim kaplarsa
   0,2 mol C3H8 x
   _____________________________________
   x= 4,48 lt hacim kaplar

  • Bu tip soruyu çözebilmek için öncelikle bileşiğin mol unu bulmak gerekir. Mol sorularını çözmek için oran – orantıdan faydalanabiliriz. Oran orantı yazılırken ilk satır 1 mole göre yazılır. Ayrıca soruda da N:14 O: 16 soruda verilmiş olmalı.

   N2O5 mol kütlesi : 2.14 + 5.16 = 108 gram dır

   1 mol N2O5 108 gram ise
   x mol dür 21,6 gram
   _________________________________
   x= 0,2 mol N2O5 çıkar

   1mol N2O5 te 28 gram azot varsa
   0,2 mol N2O5 te X gram
   _________________________________
   X= 5,6 gram azot içerir.

  • Soruda zaten sabit oran verilmiş. Sabit oran miktarları ile soruda verilen miktar arasındaki kata bakılır. Burada soruda H2 nin 5 gr olduğu belirtilmiş.

   H2______+ ________O2 ———–> H2O (denklem denk değildir)
   1_________________8________9 gram (Kütlenin kor. kanunu 8+1 =9)
   hidrojenden 5gr girebilmesi için 1 in 5 katını almak gerekir.Denklemdeki butun miktarların 5 katı alınır.

   H2______+ ________O2 ———–> H2O (denklem denk değildir)
   1_________________8________9 gram (Kütlenin kor. kanunu 8+1 =9)
   1.5kat_____________8.5kat____9.5kat
   5gr H_____________40 grO2___45 gram H2O oluşur

  • harcanma hızları arasındaki bağıntıyı bulabilmek için 1/kat sayı bağıntısından faydalanırız.

   1/2 *Vx = 1/3*Vy = 1/4*Vz Eşitliği 12 ile genişletirsek hızlar arasındaki bağıntı;

   6*Vx = 4*Vy = 3*Vz çıkar

 22. Ad-Soyad: Ayşe ÖZDEMİR
  Email:
  İliniz: İstanbul
  Kaçıncı sınıfsın?: YGS-LYS

  Soru Sor: Soru 1) XO4^-2 iyonunda toplam 50 elektron bulunmaktadır. Buna göre, X^+7 iyonunun elektron sayısı kaçtır?

  Soru 2) X2O7^-2 iyonunda toplam 106 elektron vardır. Buna göre, X’in atom numarası kaçtır?

  NOT: Hocam bileşiklerde toplam elektron sayısını nasıl buluruz lütfen açıklayın(Lütfen direkt olarak cevabı vermeyin). 2.Soruda X Mangan(Mn) olacak herhalde fakat önemli olan bileşiklerde elektron sayısının nasıl bulunduğu…

  Not 2) Öğrencilerin direkt olarak internet üzerinden sorular sorup cevaplar alabileceği bir ortam oluşturduğunuz için teşekkürler.

 23. toplam elektron sayısını ataomdaki

  proton sayısı= elektron sayısı + iyon yükü

  formulunden buluruz.

  XO4^-2 için yukarıdaki formulu uygularsak

  proton sayısı= elektron sayısı + iyon yükü
  X + 4.O = 50-2

  oksijenin proton sayısı 8 formulde yerine yazarsak;

  X+ 4.8 = 48

  x=16 çıkar. bu buduğumuz sonuç X in proton sayısıdır.

  X^+7 için formulu uygularsak

  proton sayısı= elektron sayısı + iyon yükü

  16 = es + 7

  es=9 çıkar

  • X2O7^-2 iyonunda toplam 106 elektron vardır. Buna göre, X’in atom numarası kaçtır?(oksijenin proton sayısı 8 dir. soruda verilmesi gerekiR)

   proton sayısı= elektron sayısı + iyon yükü

   2.X+ 7.8 = 106-2

   2.X +56 = 104

   2.X = 48

   X= 24 çıkar

 24. Ad-Soyad: Ayşe ÖZDEMİR
  Email:
  Soru Sor: Hocam lütfen cevaplar mısınız?
  İliniz: İstanbul
  Kaçıncı sınıfsın?: YGS-LYS

  Bazen; 2)8)8)8)… sistemini kullanırız bazılarında ise, 2)8)18)32)… (2n^2 kuralı) şeklinde devam eder kafam çok karışık hangi sistemi ne zaman kullanacağımı bilemiyorum. Yardımcı olur musunuz? (Sanırım Periyodik tabloda B grupları işi karıştırıyor…)

  • Kullandığınız metod B gruplarını açıklamada yetersiz kalır onun için

   1s2/ 2s2 2p6 /3s2 3p6 / 4s2 3d10 4p6 / 5s2 4d10 5p6 … yöntemini kullanırız.

 25. Ad-Soyad: Volkan Özkaya
  Email: volkanozkaya0006@gmail.com
  İliniz: Ankara
  Kaçıncı sınıfsın?: Lise 3

  Soru Sor: Oda koşullarında hazırlanan NH3’ün X M sulu çözeltisinin pH=11’dir.
  Buna göre NH3’ün derişim ve iyonlaşma yüzdesi kaçtır?(NH3 için Kb=4.10üzeri-5 )
  Kb=bazlık sabiti

  • NH3____+_____H2O—————>NH4^+______+_____OH^-
   X___________________________a________________a

   [H^+].[OH^-] = 10^-14

   [10^-11].[OH^-] = 10^-14

   [OH^-] = 10^-3 çıkar

   kb = [a].[a]/X _____ a= KAREKÖK(X.kb)

   10^-3=OH^- = karekök (4.10^-5 * X )

   karekökten kurtulmak için her iki tarafın karesi alınır

   10^-6 = 4.10^-5 * X

   X=[NH3] = 0,025 çıkar

   OH^-1 = 10^-3 bulmuştuk

   0,025 M NH3 ün 10^-3 M iyonlarına ayrışırsa
   100 de x
   __________________________________________
   x=%4 iyonlaşma yüzdesi

  • Kütlece yüzde: 100 gram çözeltide çözünmüş olan madde miktarıdır.

   Öncelikle soruda verilen miktarlardan çözelti kütlesini bulalım.

   mÇözelti=mçözünen + çözünen

   mÇözelti= 38,2 + 11,8 =50 gram çözelti

   50 gram çözeltide 11,8 gram tuz varsa
   100 gram çözeltide x gram tuz vardır
   __________________________________
   x=%23,6 dir.

  • Değerlik Elektron Sayısı: Bir atomun son dış enerji seviyesindeki elektron sayısına o atomun değerlik elektron sayısı denir. :Başka bir ifade ile elektron dağılımında son yörüngede bulunan elektron sayısıdır.

   8Y= )2 )6 Değerlik Elektron Sayısı: 6 dır

 26. Ad-Soyad: kübra kutlu
  Email: k_gs_37@hotmail.com
  İliniz: kastamonu
  Kaçıncı sınıfsın?: Lise 4

  Soru Sor: Yapısında 1,2 gr C atomu içeren C2H6 gazı için;

  -0,05 moldür.
  -Normal koşullrda hacmi 11,2 litredir.
  -Toplam 0,4 mol atom içerir.

  yargılarndan hangileri yanlıştır?
  (C=12,H=1)

  • Mol sayısı

   1mol C2H6 bileşiğinde 24 gram C varsa
   x mol C2H6 bileşiğinde 1,2 gram C vardır
   _____________________________________
   x= 0,05 mol

   NŞA daki hacim

   1mol C2H6 gazi 22,4 lt hacim kaplarsa
   0,05mol C2H6 gazi x
   _____________________________
   x=1,12 lt hacim kaplar

   Toplam mol atom sayısı;

   1mol C2H6 gazinda 8 mol atom varsa
   0,05mol C2H6 gazi x mol atom vardır
   _________________________________________
   x= 0,4 mol atom vardır

  • Oncelikle CO2 nin Mol unu bulmaliyiz. nCO2 = 22/44=0,5 mol degeleri

   P.V=n.R.T

   Formulunde yerine yazacak olursak

   P.11,2=0,5.(22,4/273).546

   Gerek li islemler ypailirsa P= 2 cikar

  • d=m/V NK da 1 mol gaz 22,4 litre hacim kaplar.

   2,5=Ma/22,4 ——->Ma=56 çıkar

   CnH2n = 12.n + 2n.1 = 56
   14n=56
   n=4 çıkar.

   Ohalde Bileşiğin formülü C4H8 dir. C4H8 i yakarsak

   C4H8 + 5O2——————> 2 CO2 + 4H2O

   5 mol oksijen gereklidir

  • Kac atom var demek = kac taNe atom vardır demektir yani isin icine avagadro sayısı girer.

   Soru ya gelince once molu nü buluruz.

   1 mol H2O. 18 gram ise
   X mol. 4,5 gramdir
   ______________________
   X= 0,25 mol çıkar

   1mol H2O da. 3.N tane atom varsa
   0,25 mol H2O. X
   ____________________________
   X=0,75.N tane atom vardir

  • Soruda ta Ne dendiği zaman işin içine Avagadro sayısı girer. bu boyle biline

   1 mol Na atomu N tane Na atomu içerirse
   2mol Na atomu X tane içerir
   ______________________________________
   x= 2.N tane Na atomu içerir.

  • Soruda taNe dendiği zaman işin içine Avagadro sayısı girer. bu boyle biline

   1 mol H2O molekülü N tane H2O molekülü içerirse
   0,5 mol H2O molekülü X tane içerir
   ______________________________________
   x= 0,5.N tane H2O molekülü içerir

  • Ag2SO4 ün molaritesini bulalım;
   M= n/V = 4.10^-4/20 = 2.10^-5 molar çıkar.
   Ag2SO4————– > 2Ag^+ ______+______SO4^-2
   2.10^-5_________4. 10^-5_____________2.10^-5

   Kç= [Ag+]^2.[SO4^-2]

   Kç= [4. 10^-5]^2.[ 2.10^-5]

   Kç = 32.10^-15 çıkar

 27. Ad-Soyad: ayşe kamberler
  Email: ayse_kafkaf@hotmail.com
  İliniz: İzmir
  Kaçıncı sınıfsın?: YGS-LYS

  Soru Sor: 0 derecede, farklı kaplarda bulunan 100 gram buz ve 100 gram suyun, ortalama kinetik enerjileri neden eşit? Normalde hal değişimlerinde kinetik enerjiler farklılık gösterir?

  • Ek = 3/2kT formulasyonundan da anlaşılacağı üzere Kinetik enerji sıcaklıkla doğru orantılıdır. Dolayısıyla hal değiştirmekte olan saf maddelerin kinetik enerjileri sabittir.
   Soruda da 0 derecede, farklı kaplarda bulunan 100 gram buz ve 100 gram sudan bahsedilmiş 0oC su için hal değişim sıcaklığı olup su ve buzun kinetik enerjileri eşittir.

   saf maddelerin Sıcaklık zaman grafiğinde grafiğin düz(______) olduğu yerlerde sıcaklık sabit dolayısı ile kinetik enerji sabit, grafiğin ( / ) olduğu yerlerde sıcaklık artar dolayısı ile kinetik enerji artar.

 28. Ad-Soyad: sümeyye çobanoğlu
  Email: smyycbngl@gmail.com
  Soru Sor: 20 gr saf X katısının sıcaklık zaman grafiği aşagıda verilmiştir.
  İliniz: Ankara
  Kaçıncı sınıfsın?: YGS-LYS

  Aynı maddenin 10 gr ı ısıtıcının gücünü iki katına çıkarılarak
  aynı şartlarda ısıtılırsa ;

  I.Erimesi 5 dk sürer.
  II.20 C de kaynamaya başlar.
  III.45. dakikada madde tamamen gazdır.
  IV.Erime 30 C de başlar.

  yargılarından hangileri doğrudur ?

  • 20 gram saf maddenin erimesi için 30-10 =20 dakika geçmektedir. Madde miktarının erime noktasına herhangi bir etkisi olmaz iken erime süresini etkiler. Miktar artarsa süre artar, azalırsa azalır.

   Soruda madde miktarı 20 den 10 grama düşmüş dolayısıyla erime süresi 20 dakikadan 10 dakikaya düşer.

   Ayrıca ısıtıcının gücü ile erime süresi doğru orantılıdır.

   Soruda ısıtıcının şiddeti(gücü) 2 katına çıkarılıyor erime süresi 10 dak dan 5 dak düşer I doğru

   kaynama 80oC de başlar. II yanlış

   45dak —-> 40.dak ile 80. dak arasına gelmektedir.Bu bölge haldeğişim bölgesi olup maddenin tamamı gaz değil , sıvı- gaz karışımı şeklindedir. III yanlış

   Erima 30oC de başlar IV doğru

   Cevap I ve IV dür

  • Bu tip soruyu çöze bilmek için alkenin genel formulunu bilmek fayda sağlayacaktır.

   Alkenin genel formulu :CnH2n dir.

   Yanma reaksiyonunu yazar ve denkleştirirsek;

   CnH2n___+__3n/2O2—> nCO2__+__nH2O
   1mo_______3n/2mol_______nmol______nmol
   0,0125mol__________2,2/44= 0,05mol CO2

   1mol CnH2n yanarsa n mol CO2 oluşursa

   0,0125molCnH2n için 0,05mol CO2 oluşur.
   _________________________________________
   n= 4 çıkar

   CnH2n de yerine yazarsak C4H8 olarak bileşik formulunu buluruz.

  • Grafik sorularında azalma demek reaksiyona giren demektir. Ohalde sorudaki grafikleri inceleyecek olursak;

   Reaksiyon gerçekleşmeden ortamda 10 ar gram A ve B elementleri bulunmaktadır.

   Reaksiyon sonucunda;

   A dan 10-6 = 4 gram reaksiyona girmiştir. Yani bileşiğin yapsında 4 gram A vardır.

   B den 10-4 = 6 gram reaksiyona girmiştir. Yani bileşiğin yapsında 6 gram B vardır.

   Bileşiğin formulunu elementlerin molunu bularak yazabiliriz.

   A4/32mol B6/16 mol

   paydaları yok edebilmek için eşitleriz. yani B nin mol oranını 2 ile genişletiriz.

   Sonuç olarak

   A4/32mol B12/32 ——-paydaları eşit old için atarız- —> bileşik A4B12 olur

   sadeleştirme yaparsak bileşiğin basit formulu AB3 çikar. C doğru

   A için;

   Atom sayısı demek bileşikte bulunan element sayısı demektir.

   AB3 bileşiginde 1 A atomu var 3 B atomu var. Toplam atom sayısı 4 dür.

   4 atom içeren bileşikte 1 atom A varsa
   100 de X
   _____________________________
   x= %25 A atomu vardır. A DOĞRU

   Biçin;

   Sabit oran = bir bileşği oluşturan elementlerin kütleleri arasındaki orandır.

   Yukarıda yazmıştık bileşiğin yapısında 4 gram A 6 gr B vardı
   oranlarsak A/B= 2/3 çıkar B DOĞRU

   D için

   A_____+______B——-> AB3
   2gr__________3gr_____5 gr(Kütlenin korunumu 2+3)

   5 gr bileşikte 2gr A vrsa
   100 X
   _________________________
   x=%40 çıkar D DOĞRU

   E yanlış

  • Deriştirme ve seyreltme sorusu ile karşı karşıyayız.

   Bu tip sorularda ;

   M1.V1= Mson. Vson formulunu kullanırız.

   a)

   2.400 = 5.(400-x)

   x= 240 gram subuharlaştırılmalıdır.

   b)

   başlangıçta çözeltide NaCl nin molunu buluruz

   2 =n/0,4 ——> n= 0,8 mol çıkar.

   Katı NaCl ilave edilecği için hacim yıne 400 ml olacaktır.

   M = ntoplam/ v ———–> 5 = (0,8 + x) / 0,4 ——–> x=1,2 mol çıkar .

   1,2 mol NaCl katısı ilave edilmelidi.r

   1mol NaCl 58,5 gram ise

   1,2 mol NaCl x gramdır
   _____________________________

   x= 70,2 gram NaCl katısı ilave edilmelidir.

 29. Ad-Soyad: mehmet aydın
  Email: m-aydin1969@hotmail.com
  İliniz: istanbul
  Kaçıncı sınıfsın?: Lise 3

  Soru Sor: 200 gram ısıca yalıtılmıs camdan yapılmış bir kalorimetrede 10 santigrat derecede 300 gram saf su bulunmaktadır.suyun sıcaklığını 50 santigrat dereceye çıkarmak için kalorimetrede kaç mol hidrokarbon yakılmalıdır?(hidrokarbonun molar yanma ısısı -272 kkal,suyun öz ısısı 1kal/g santigrat derece,camın öz ısısı 0,2kal/g santigrat derece)

  • Kalorimetre kabı deneyi sorularında tepkime sonucunda açığa çıkan ısı kap ve su tarafından alınır

   Qtepkime= Qsu + Qkap

   Qtepkime= msu.csu.Dt + mkap.ckap.Dt

   Qtepkime= 300.1.(50-10) + 200.0,2.(50-10)

   Qtepkime=13600kal ısı açığa çıkar oda 13,6 kkal yapar

   1molhidrokarbon yanarsa 272 kkal ısı açığa çıkarsa
   xmolhidrokarbon yandığında13,6 kkal
   _______________________________________
   x=0,05 mol hk yakılmalıdır

  • Mg_____+_____O——–>MgO
   3_____________2______5——Soruda 50 gr bilesik olusturulmak isteniyor. Kat a bakariz. 50 5’in 10 kati digerlerinin de 10 Kati alinir.30 gr Mg 20 gr O gerek li.

 30. Ad-Soyad: BURCU altuntaş
  Email: avril_vinx_bratz@windowslive.com
  İliniz: burdur
  Kaçıncı sınıfsın?: Lise 1

  Soru Sor: x ve y elementlerinin oluşturduğu iki farklı bileşikte birleşen elementlerin kütleleri aşağıdaki gibidir
  __________________x kütlesi(g)______y kütlesi(g)
  1. bileşik_________6,2______________4,8———–>X2Y3
  2. bileşik_________3,1______________4,0———–>XnYm

  1. bileşiğin formülü x2y3 olduğuna göre 2. bileşiğin formülü nedir ?

  • Katlı oranlar kanunu sorularını Çözerken aşağıdaki oranlamadan faydanıyoruz;
   Bileşiği oluşturan her bir element için oranlama yapılır değerler bulunur

   X için oranlama yapacak olursak;

   6,2/3,1 = 2/n —–n=1 çıkar

   Y için oranlama yaparsak;

   4,8/4=3/m ———-> m=2,5 çıkar

   XnYm—m ve n yerine yazarsak XY2,5—–virgüllü sayıdan kurtulma için 10 ile genişketirsek

   Bileşik X10Y25 olur sadeleştirme yaparsak X2Y5 çıkar

 31. Ad-Soyad: selay özkan
  Email: selayozkann@hotmail.com
  İliniz: lüleburgaz
  Kaçıncı sınıfsın?: Lise 2

  Soru Sor: 28gr bakır tozu ısıtılarak oksijen ile tepkimeye sokuluyor. Bakır ve oksijen elementleri m Cu / m O = 4/1 kütle oranında tepkimeye girerek CuO bileşiğini oluşturuyor. Buna göre bakırın tümünün bakıroksit bileşiğini oluşturmak üzere tepkimeye girmesi için kaç gr oksijen gerekir?

  • Bu tip sorularda verilen miktar ile sabit oran arasındaki kata bakılır. Daha sonra butun sabitlerin Aynı KAT ı alırnır.

   Cu______+______O ———->CuO
   4gr____________1gr______5gr(kutlenin korunumu 4+1=5)

   7kat hepsinden 7 kat alınır

   28gr___________1.7____5.7= 35

   7 gram oksijen gereklidir.

 32. Ad-Soyad: ilayda yıldız
  Email: ilaydayldz24@gmail.com
  İliniz: istanbul
  Kaçıncı sınıfsın?: Lise 1

  Soru Sor: Fe2O3 bileşiğini oluşturmak üzere 21 er gram demir ve oksijen tepkimeye girdiğinde tepkime sonunda kaç gram bileşik oluşur . Artan element var mıdır ?

  • Bu tip sorularda öncelikle bileşiği oluşturan elementler arasındaki sabit oran bulunur.

   Fe2O3 için;

   mFe/ mO = 2.56/3.16 = 7/3 çıkar

   Daha sonra soruda verilen miktarlar ile sabit oran arasındaki kata bakılır katı küçük olana göre işlem yapılır.

   21gr___________21gr
   Fe______+______O——–> Fe2O3
   7gr____________3gr_____10 gr bileşik

   7.3KAT=21______3.7KAT=21

   Burada küçük kat 3 olduğu için ssorudaki sabitlerin 3 er katı alınır

   21gr___________21gr
   Fe______+______O——–> Fe2O3
   7gr____________3gr_____10 gr bileşik
   3.7=21_________3.3=9 gr__3.10 = 30 grbileşik oluşur.

   Fe biter 21-9= 12 gr Oksijenden artar.

  • Kütlenin korunumu kanunu ile alakalı bir soru;

   Ca____ +______Br ——————> CaBr2
   ?____________120____________150

   Kütlenin Korunumu Kanunu
   Bir tepkimeye giren maddelerin kütleleri toplamı, tepkimeden çıkan maddelerin kütleleri toplamına eşittir.

   Ohalde;
   ?+120=150——–?=30 gr = Ca

   mCa/mO = 30/120 = 1/4

 33. Ad-Soyad: nazlı akın
  Email: esra_kara_80_@hotmail.com
  İliniz: osmaniye
  Kaçıncı sınıfsın?: Lise 1

  Soru Sor: kalsiyum ve karbondan oluşan bir bileşiktir.kalsiyum karbonla birleşme oranı 5/3 ‘tür buna göre 6 gram kalsiyumun tamamının kullanıldığı bir tepkime de kaç gram karbon kullanılmıştır en fazla kaç gram bileşik oluşur?

  • Bu tip sorularda verilen miktar ile sabit oran arasındaki kata bakılır. Daha sonra butun sabitlerin Aynı KAT ı alırnır. 6 gram kalsiyum tepkimeye girmesi demek 5. 1,2 KAT demek

   Ca______+______C ———->CaC
   5gr____________3gr______8gr(kutlenin korunumu 5+3=8)

   hepsinden 1,2 kat alınır

   5.1,2gr___________3.1,2____8.1,2= 9,6 gram bileşik

   6gram Ca_______3,6 grC____9,6 gram bileşik oluşur

 34. Ad-Soyad: sinan ertaç
  Email: si150150_@hotmail.com
  İliniz: istanbul
  Kaçıncı sınıfsın?: Lise 1

  Soru Sor: 28gr Fe ve 16 gr S’ten Fe+S=FeS deklemi gereği 44gr FeS ileşiği elde ediliyor. Buna göre 14gr Fe ve yeteri kadar S ten kaç gr FeS bileşiği elde edilir?

  • 28gr Fe ve 16 gr S’ten Fe+S=FeS deklemi gereği 44gr FeS bileşiği elde ediliyor soruda verilen bu bilgilerle bileşiği oluşturan elementler arasında sabit oran bulunur.

   mFe/mS = 28/16 = 7/4

   Fe______+_________S———–>FeS
   7gr________________4gr______11gr
   Soruda verilen miktar ile sabit orandaki miktarın katına bakılır. Butun sabit değerlerin aynı katı alınır. 14 = 7.2KAT butun değerlerin 2 KAT ı alınır.

   Fe______+_________S———–>FeS
   7gr________________4gr______11gr
   7.2KAt_____________4.2KAT____11.2KAT =22gram FeS elde edili.r

 35. Ad-Soyad: tuğçe ünlü
  Email: tugceunlu57@hotmail.com
  İliniz: sinop
  Kaçıncı sınıfsın?: Lise 4

  Soru Sor: 10 gr Mg-Al alaşımı üzerine KOH çözeltisi etki ettirildiğinde tam verimle gerçekleşen tepkimede NK’da 3,36 litre hidrojen gazı açığa çıkıyor . Alaşımdaki Mg kaç gramdır ?

  • Karışım sorularında karışımı oluşturan maddelerden birisi üzerine eklenen madde ile reaksiyon verirken diğeri reaksiyon vermez. Bu önemli detayi hatırlattıktan sonra gelelim soruya;

   10 gr Mg-Al alaşımı üzerine KOH çözeltisi etki ettiriliyor. KOH baz bazlar metallerle raksiyon vermez. Ancak metal amfoter ise reaksiyon verir. Ohalde Karışımda

   Al ile KOH reaaksiyon verirken Mg vermez. Bu bilgiden sonra tepkime yazılır.

   Al______ +_______ 3KOH ——-> K3AlO3_____ +______3/2 H2

   nH2= 3,36/22,4 = 0,15 mol çıkar. Reaksiyondaki herhangi bir maddenin molu belli ise katsayılar arasındaki orandan diğer maddelerinde mol sayısı hesaplanır.

   Al______ +_______ 3KOH ——-> K3AlO3_____ +______3/2 H2
   1mol_________________________________________1,5mol

   1mol Al harcanırken 1,5mol H2 oluşuyorsa
   xmol Al harcanorken0,15mol H2 oluşur
   _____________________________________
   x= 0,1 mol Al harcanır. Demekki karışımda 0,1 mol Al var o da 2,7 gram yapar

   Mg + Al = 10 gr
   Mg+2,7 =10
   Mg= 7,3 gram çıkar

  • Eşit kütlede a gram alırsak
   a gr_______agr
   X___+_____Y ———–> Bileşik
   a-4gr______a gr ____20 gram

   Kütlenin korunumu kanunundan

   a-4+a=20

   2a=24
   a=12 çıkar

   Bileşikte X = a-4 gram= 12-4 =8
   Bileşikte Y = a gram = 12 gr çıkar

   X/Y=8/12 = 2/3

 36. Ad-Soyad: meri
  Email: blnt_blt@hotmail.com
  İliniz: istanbul
  Kaçıncı sınıfsın?: Lise 1

  Soru Sor: Aynı sıcaklık ve basınç koşullarında 3 er litre X2 ve Y2 gazlarının tam verimli tepkimesinden 2 litre z gazı oluşurken 1 litre x2 gazı artıyor z nin formulü ?

  • 3 er litre X2 ve Y2 gazlarının tam verimli tepkimesinden 2 litre z gazı oluşurken 1 litre x2 gazı artıyor

   Ohalde reaksiyone 2lt X2 ve 3ltY2 girer. Reaksiyonu yazacak olursak

   2X2 + 3Y2 ——->2Z

   Reaksiyona giren maddelerin çeşidi ve sayısı korunur. Buradan da Z=X2Y3 çıkar

 37. Ad-Soyad: meri
  Email: blnt_blt@hotmail.com
  İliniz: istanbul
  Kaçıncı sınıfsın?: Lise 1

  Soru Sor: Aynı koşullarda 40 ar litre A2 ve B2 gazlarının tam verimli tepkimesinden AB2 gazı elde ediliyor? buna göre aynı koşullarda tepkime sonunda kapta toplam kaç litre gaz bulunur?

  • Önce reaksiyon yazılır ve denklem denkleştirilir.

   A2(g)______+_______2B2(g)———-> 2AB2(g)

   Gazlar için katsayı Hacimdi.r

   40lt_______________40lt
   A2(g)______+_______2B2(g)———-> 2AB2(g)
   1lt________________2lt___________2lt

   Burada kata bakılır. küçük olan kata göre işlem yapılr.

   40lt_______________40lt
   A2(g)______+_______2B2(g)———-> 2AB2(g)
   1lt________________2lt___________2lt
   1.40kat____________2.20kat

   20 kat a göre işlem yapılr.

   40lt_______________40lt
   A2(g)______+_______2B2(g)———-> 2AB2(g)
   1lt________________2lt___________2lt

   1.20kat____________2.20kat______2.20kat
   _______________________________________
   40-20= 20lt artar____40-40 BİTER___40 litre oluşur

   Raksiyon sonunda 20lt A2 + 40 lt AB2 = 60 lt gaz karışımı vardır.

 38. Ad-Soyad: meri
  Email: blnt_blt@hotmail.com
  İliniz: istanbul
  Kaçıncı sınıfsın?: Lise 1

  Soru Sor: I.bileşiğin formulü xy2
  II.bileşiğin formulü xny3 dür.

  Eşit miktarda y ile birleşen I. bileşikteki x miktarının II.bileşikteki X miktarına oranı 1/2 olduğuna göre n sayısı kaçtır?

  • Eşit miktarda y ile birleşen demiş bileşiklerdeki Y lerin sayısını eşit olacak şekilde sayılarla işlem yapalım

   3ile genişletX1Y2 = X3Y6
   2 ile genişletXnY3 = X2nY6

   3/2n=1/2 —-> n=3 çıkar

 39. Ad-Soyad: meri
  Email: blnt_blt@hotmail.com
  İliniz: istanbul
  Kaçıncı sınıfsın?: Lise 1

  Soru Sor: aynı koşullarda bulunan 5 litre SO2 ve 10 lt O2 gazları SO3 gazı vermek üzere reaksiyona sokuluyor. Tepkime tam verimli olduğuna göre hangi gazdan kaç litre artar?

  • Soruyu çözebilmek için öncelikle denklem yazılır ve denkleştirilir.

   5lt____________________10lt
   2SO2________+________O2———->2SO3
   2Lt___________________1lt_______2lt

   Soruyu çözebilmek için soruda verilen lt ler ile kat sayılardan eld edilen lt ler arasındaki kata bak. katı küçük olana göre işlem yap

   5lt____________________10lt
   2SO2________+________O2———->2SO3
   2Lt___________________1lt_______2lt

   2.2,5kat_______________1.10kat

   Küçük olan kat 2,5 ohalde katsayıların hepsinin 2,5 katı alınır.

   5lt____________________10lt
   2SO2________+________O2———->2SO3
   2Lt___________________1lt_______2lt
   2.2,5KAT______________1.2,5 KAT __ 2.2,5 kat
   5lt___________________2,5lt________5lt
   5-5 biter______________10-2.5= 7,5lt O2 den artar

   Mesaj defterine bi yorum yazarsın artık 🙂

 40. Ad-Soyad: meri
  Email: blnt_blt@hotmail.com
  İliniz: istanbul
  Kaçıncı sınıfsın?: Lise 1

  Soru Sor: mx/my kütlece birleşme oranı =1/4 tür

  I. Eşit kütlede X ve Y kullanıldığında X artar.
  II. Bileşiğin formulü XY4 tür.
  III. bİLEŞİĞİN KÜTLECE %20 si x dir.
  hangisi kesinlikle doğrudur?

  • mx/my kütlece birleşme oranı =1/4 tür

   X___________+___________Y ———>Bileşik
   1gr_____________________4gr

   Bu şekilde soruda eşitkütlede de der ve soruda miktar verilmezse sabit orandan buyuk olandan eşit miktarda alınır. Bu soruda buyuk olan miktar 4 yani 4 er gram x ve y alınır

   4_______________________4
   X___________+___________Y ———>Bileşik
   1gr_____________________4gr
   ________________________________
   4-1=3 gr X artar___________4-4=0 biter I DOĞRU

   II maddenin doğruluğunu bilebilmemiz için elementlerin Atom ağırlıklarını bilmemiz gerekir. II Kesindeğil

   X________+_______Y ———>Bileşik
   1gr______________4gr_____5 gr bileşik (Kutlenin korunumu kanunu 1+4=5)

   5 gr bileşikte 1 gr X varsa
   100gr bil. a
   ___________________
   a= %20 x vardır III doğru

   Cevap I ve III

 41. Ad-Soyad: meri
  Email: blnt_blt@hotmail.com
  İliniz: istanbul
  Kaçıncı sınıfsın?: Lise 1

  Soru Sor: XY2 bileşiğinin kütlece 3/11 ‘i X ‘dir.
  Eşit kütlede x ve y kullanıldığında en fazla 33 gram bileşiğin oluştuğu belirleniyor.
  BUna göre tepkimede artan element ve kütlesi aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  a) 7 gram x
  b)8gram y
  c)15 gram x
  d)15gram y
  e) 21gram x

  • XY2 bileşiğinin kütlece 3/11 ‘i X ‘dir. :Yani 11 gr bileşiğin 3 gr x ise 8 gramı Ydir

   X________+_________Y ————–>XY2
   3__________________8_________11
   ?__________________?_________33 = 11*3KAT Reaksiyondaki butun sabitlerin 3 katı alınır.

   X________+_________Y ————–>XY2
   3__________________8_________11
   3.3KAT_____________8.3KAT____33 = 11*3KAT
   9gr________________24 gr

   Soruda Eşit kütlede x ve y kullanıldığında demiş ve miktar verilmemis. Ohalde girenlerden kutlesi buyuk olandan eşit miky-tar alınır.Yani 24 er gram alınır.

   Ohalde x ten 24-9 =15 gram artar

   Cevap C

  • Sabit oranlar yasası, Bir bileşiği oluşturan elementlerin kütleleri arasında değişmeyen bir oran vardır. Bu orana ise SABİT ORANLAR KANUNU denir.

   Ohalde şıklardan Bileşik Olanları secicez bunlarda naftalin ve buz dur

   Kalay element digerleri ise karışımıdır

  • Sabit oranlar yasası, Bir bileşiği oluşturan elementlerin kütleleri arasında değişmeyen bir oran vardır. Bu orana ise SABİT ORANLAR KANUNU denir.

   XY3 bileşiğinin kütlece sabit oranı X/Y=3/4dür. Bu ifadeden bileşiğin yapısında 3 gram X 4 gram Y olduğu anlaşılmaktadır.

   Bu tip sorularda soruda verilen miktar ile sabitler arasındaki KAT a bakılır. Bulunan kat ile butun sabitler çarpılır sonuç elde edilir.

   sabit oranlar kanunu

  • Bileşikte X elementinin atom kütlesi Y elementinin atom kütlesine oranı 8/3 verilmiş. Bu verilelerden X2Y3 bileşğinin sabit oranını bulmamız gerekmekte

   mx/my= 2.x/3.y=2.8/3.3=16/9 çıkar.

   X______+_______Y———>X2Y3
   16gr___________9gr_____25 (16+9 Kütlenin korunumu kanunundan)

   25 gr bileşikte 9 gr Y varsa
   100 gr bileşikte a
   __________________________
   a= % 36 Y çıkar

  • Kütlece% 40 kükürt içeren bileşik demek 100 gram bileşiğin 40 gramı kükürt demektir. Ohalde oran orantıyı yazacak olursak;

   100gr bileşiğin 40 gramı kükürt ise
   x gram bileşik 16 gram kükürt içerir
   _____________________________
   x= 40 gram bileşik çıkar

  • Bu şekilde soruda bileşik değişiyorsa kütlece birleşme oranı verilen bileşikten atom agırlıkları bulunur. Kütlece birleşme oranı verilmeyen bileşiğin kütlece birleşme oranını bulduğumuz atom ağırlıkları oranıyla buluruz.

   XY2 bileşiğinde kütlece birleşme oranı 7/16 dır. Verilerden atom ağırlıklarını bulanım.

   Mx=7

   2My=16

   My=8

   X2Y3 bileşiğinin kütlece birleşme oranını bulacak olursak

   mx/my = 2Mx/3My = 2.7/3.8 = 7/12 çıkar

   X_______+_______Y ————> X2Y3
   7_______________12________19 (7+12 kütlenin korunumu)

   7.3KAT = 21 —> hepsinin 3 katı alınır

   X_______+_______Y ————> X2Y3
   7_______________12________19 (7+12 kütlenin korunumu)

   7.3=21__________12.3kat=36___19.3Kat = 57 gram bileşik oluşur

  • Derişimi kütlece %20 demek 100 gram çözeltinin 80 gramı su 20 gramı NaCl demektir.

   100gram çözeltide 80 gram su varsa
   300gram çözeltide x
   __________________________
   x=240 gram su gereklidir.

  • Bu sorudaki gibi eşit kütlede giren ve eşit kütle (24er gr vs) soruda verilmişse sabit oranlar ile eşit kütle arasındaki kata bakılır KÜÇÜK kata göre işlem yapılır.

   24_________________24
   N_________+________O ————>N2O3
   7gr________________12gr_______19gr
   24/7= 3kattan fazla___24/12=2KAT o halde butun sabit oranları küçük katla genişleteceğiz.

   N_________+________O ————>N2O3
   7gr________________12gr_______19gr
   7.2KAT_____________12.2KAT____19.2KAT
   14gr_______________24gr_______38gr

   en fazla 38 gram N203 bileşiği elde edilir.

  • n=5,6/22,4=0,25

   0,25mol X2. m gram ise
   1mol A gramdir
   -———————————————–
   A=4m gram cikar

   N tane. 4m gram ise
   1tane. Y
   -———————————————
   Y=4m/N cikar

 42. Ad-Soyad: melek çiçek
  Email: kskn_99@hotmail.com

  İliniz: istanbul
  Kaçıncı sınıfsın?: Lise 2

  Soru Sor: Kütlece %30 luk 300 gram tuzlu suya. kütlece %40 lık 400 gram tuzlu su, 100 gram tuz ve 200 gram saf su eklendiğinde son çözeltide kütlece tuz yüzdesi
  aşağıdakilerden hangisidir

  a)8 b)10 C)15 d)25 E)35

  • Doymamış çözeltiyi doymuş hale getirmek için çözünürlüğü azaltma işlemi yapılır. Örnekle açıklayacak olursak Sıcaklik arttıkça çözünürlüğü artan bir maddenin doymamış çözeltisini doygun hale getirmek için sıcaklığı düşürmek gerekir.

   • diyelimki iki çözünürlüğümüz olsun

    Birincisi ; 20 oC de 20grX / 100 gr Su olsun
    İkincisi ; 40 oC de 30 grX/100 gr su olsun
    (Görüldüğü üzere sıcaklık arttıkça çözünürlük artmakta,)

    40 oC de 20 gram X ile hazırlanan doymamış çözeltiyi doygun hale getirmek için

    Ya
    10 gram x maddesi ilave edilmeli

    Ya da

    Sıcaklığı 40 oC den 20 oC ye düşürmeliyiz(Sıcaklık düştüğü için çözünürlük düşer). sıcaklık 20oC ye düştüğünde zaten cözünürlüğe (20grX / 100 gr Su ) göre 20gr X çözünmekte dolayısıyla. 40oC de 20 gram X ile doymamış olan çözelti 20oC de doygun hale gelmekte.

 43. Ad-Soyad: ece esra akkaman
  Email: akkamanece@outlook.com

  İliniz: ankara
  Kaçıncı sınıfsın?: Lise 4

  Soru Sor: Doymuş bir tuz çözeltisi sabit sıcaklıkta bir süre bekletildiğinde çözünmüş tuzun bir kısmı kristalleniyor.Bu süre içerisinde çözeltinin;
  1-çözünen madde miktarı
  2-yoğunluk
  3-çözelti kütlesi niceliklerinden hangisi değişir
  iki soru içinde şimdiden teşekkür ederim

  • Doymuş bir tuz çözeltisi sabit sıcaklıkta bir süre bekletildiğinde çözünmüş tuzun bir kısmı kristalleniyorsa 1-çözünen madde miktarı AZALIR.

   d= mçözelti/Vçözelti mçözelti miktarı kristallenmeden dolayı azaldı için yoğunluk azalır.

   çözelti kütlesi = mçözücü + m çözünen m çözünen krıstallenerek çöktüğü için çözelti kütlesi azalır

  • XY3 bileşiğindeki elementler arasındaki kütlece birleşme oranı mx / my = 1/ 9

   XY3—> X=1 3Y = 9—>Y= 3 —–> Bulduğumuz X ve Y değerlerini X2Y5 bileşiğind e yerine yazarsak;

   X2Y5 bileşiği için kütlece birleşme oranı mx / my = 2.X/5.Y = 2.1/5.3 = 2/15 çıkar

 44. Geri bildirim: Sabit oranlar kanunu Çözümlü Kimya Sorusu | İstanbul Özel Kimya Dersi

 45. Geri bildirim: Gazlar Çözümlü Kimya Sorusu | İstanbul Özel Kimya Dersi

 46. Geri bildirim: Mol Kavramı Çözümlü Kimya Sorusu | İstanbul Özel Kimya Dersi

 47. Geri bildirim: Çözümlü Kimya Sorusu | İstanbul Özel Kimya Dersi

 48. Geri bildirim: Kütlece Yüzde Derişim Çözümlü Kimya Sorusu | İstanbul Özel Kimya Dersi

 49. Geri bildirim: Kimyasal Hesaplamalar Çözümlü Kimya Sorusu | İstanbul Özel Kimya Dersi

 50. Geri bildirim: Çözeltiler Çözümlü Kimya Sorusu | İstanbul Özel Kimya Dersi

 51. Geri bildirim: Periyodik Cetvel Çözümlü Kimya Sorusu | İstanbul Özel Kimya Dersi

 52. Geri bildirim: Sabit Oranlar Yasasi Çözümlü Kimya Sorusu | İstanbul Özel Kimya Dersi

 53. Geri bildirim: Sabit Oranlar yasası Çözümlü Kimya Sorusu | İstanbul Özel Kimya Dersi

 54. Geri bildirim: Foton Enerjisi Çözümlü Kimya Sorusu | İstanbul Özel Kimya Dersi

 55. Geri bildirim: Ortak iyon Derisimi Çözümlü Kimya Sorusu | İstanbul Özel Kimya Dersi

 56. Geri bildirim: Kutlece Yuzde Çözümlü Kimya Sorusu | İstanbul Özel Kimya Dersi

 57. Geri bildirim: Atom ve Yapısı Çözümlü Kimya Sorusu | İstanbul Özel Kimya Dersi

 58. Geri bildirim: Kütlece Yüzde Çözümlü Kimya Sorusu | İstanbul Özel Kimya Dersi

 59. Geri bildirim: Kütlece Yüzde Derişimi Çözümlü Kimya Sorusu | İstanbul Özel Kimya Dersi

 60. Geri bildirim: Kutlenin Korunumu Yasasi Çözümlü Kimya Sorusu | İstanbul Özel Kimya Dersi

 61. Geri bildirim: Mol Kavrami Çözümlü Kimya Sorusu | İstanbul Özel Kimya Dersi

 62. Geri bildirim: Atom ve Yapisi Çözümlü Kimya Sorusu | İstanbul Özel Kimya Dersi

 63. Geri bildirim: Kutlece Yuzde Derisimi Çözümlü Kimya Sorusu | İstanbul Özel Kimya Dersi

 64. Geri bildirim: Bileşik Formüllerinin Yazılışı Çözümlü Kimya Sorusu | İstanbul Özel Kimya Dersi

 65. Sabit hacimli kapta gerçekleşen
  CH4+2O2 ->CO2+H2O ΔH=-890 kj
  tepkimesine göre
  1-) 6,4 er gram CH4 ve O2 alınırsa tepkime sonunda kaç kj ısı açığa çıkar?
  2-) Tepkime sonunda sistemin basıncı değişirmi?

 66. Geri bildirim: Katlı Oranlar Kanunu Çözümlü Kimya Sorusu | Kimya Soruları

 67. Geri bildirim: Sabit Oranlar Kanunu Çözümlü Kimya Sorusu | Kimya Soruları

 68. Geri bildirim: Mol Kavramı Çözümlü Kimya Sorusu – kimyali.com

 69. Geri bildirim: Kimyasal Hesaplamalar Çözümlü Kimya Sorusu – kimyali.com

 70. Geri bildirim: Sabit Oranlar Kanunu Çözümlü Kimya Sorusu – kimyali.com

 71. Geri bildirim: Polar Apolar Molekuller Çözümlü Kimya Sorusu – kimyali.com

 72. Geri bildirim: Kaba Formül Çözümlü Kimya Sorusu - kimyali.com

 73. Geri bildirim: Mol Kavramı Çözümlü Kimya Sorusu - kimyali.com

 74. Geri bildirim: Mol Kavramı Çözümlü Kimya Sorusu - kimyali.com

 75. Geri bildirim: Kimyasal Hesaplamalar Çözümlü Kimya Sorusu - kimyali.com

kimyali için bir cevap yazın Cevabı iptal et

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s